Over ons

Theater is een kunstvorm die kinderen en jongeren direct raakt. In het theater worden grote emoties live verbeeld, kan je fantasie op hol slaan en wordt de achterkant van geluk voelbaar. Het is belangrijk dat de eerste theater­ ervaring goed is. De meeste kinderen komen niet vanzelf­ sprekend met podiumkunstcultuur in aanraking en die eerste keer is bepalend voor hun latere interesse in theater. Daarom is het essentieel dat theater zich verhoudt tot de wereld en verhalen van nu. De wereld om ons heen verandert razendsnel. In deze veelvormige, versnipperde wereld is het niet makkelijk houvast te vinden en te bepalen waar je wel en niet bij hoort.

Identiteit wordt tegenwoordig grotendeels bepaald door de diepgaande digitalisering. Jonge mensen zijn vergroeid geraakt met de immense mogelijkheden van mobieltjes en tablet computers. Iedereen is altijd bereikbaar en beschik­ baar, informatie wordt voortdurend gedeeld: met één muisklik maak je deel uit van de digitale community. Je communiceert, dus je bestaat. Maar hoezeer ons leven via internet en sociale media online en in the picture staat, grote emoties worden steeds minder gezamenlijk ervaren. In de bestaanswereld van de jonge internetgeneratie is weinig ruimte voor reflectie, voor ademhalen en stilstaan bij het moment, voor de mogelijkheid rustig je plaats in de wereld en je mening daarover te bepalen. Juist theater geeft een jong publiek die mogelijkheden wel. Juist daar kunnen emoties als eenzaamheid en ontheemding met anderen worden gedeeld. 

Theater stimuleert empathie en compassie zodat jonge mensen zich verbonden kunnen voelen met de culturele geschiedenis van de wereld waarin ze opgroeien. Steeds opnieuw moeten theatermakers dus manieren vinden om kinderen en jongeren uit te dagen om onbekende, theatrale werelden te betreden. NTjong doet dit door klassieke verhalen en literair geroemde teksten uit de (niet­)westerse cultuur toegankelijk en eigenzinnig voor kinderen en jongeren te bewerken; door beeldende, muzikale en fysieke theatervormen te gebruiken; door met locatievoorstellingen, community­projecten en workshops het jonge publiek actief te betrekken.
Kortom, door theater te maken dat dicht op de huid van jonge mensen zit.

NTjong is trots dat zij deze missie kan verwerkelijken in een unieke, nieuwe constructie: als volwaardig onderdeel van het grote repertoiregezelschap NT. De missie en visie van NT en NTjong sluiten op elkaar aan én dagen elkaar uit: beiden willen midden in de samenleving staan en voorstellingen maken waarin oud en jong zich gespiegeld zien. Voorstellingen die uitgaan van repertoire en eigenzinnige theatrale vormen, die de ogen van haar toeschouwers openen en die voor jong en oud oefeningen zijn in leven: in onze stad, ons land en in de wereld.

Lees meer over NTjong
Beleidsplan NTjong 2013-2016 
Interview met artistiek leider Noël Fischer voor seizoensbrochure 2013/2014